Z tisku

Graphisoft EcoDesigner - Stavebnictví a interiér 9/2009

[7.12.2009] Jedním z imperativů současné architektury je energetická výkonnost budovy – schopnost omezit množství energie, kterou budova spotřebuje za svůj životní cyklus.

Výzkumy říkají, že z 80 % je energetická výkonnost ovlivněna architektem již ve fázi úvodní studie, pouze 20 % ovlivní specialisté při zpracování dalších stupňů projektu. Je tedy jasné, že architekt by měl mít nástroj, který mu umožní provést rychlou a spolehlivou analýzu a porovnat různé varianty návrhu.
Odkaz na článek