Archiv 2007

Architektu(H)ra v2.0 | studentský workshop na Ještědu

Na druhý květnový víkend (11.-13.5.2007) připravila CEGRA workshop nazvaný Architektu(H)ra situovaný do atraktivního prostředí televizního vysílače na Ještědu. Stejně jako loni, je záměrem workshopu vyzkoušet si možnosti obecného modeláře – programu MaxonForm v návaznosti na virtuální budovu ArchiCADu. Možnosti programu, jako tzv. NURBs modeláře jsou dány, protože tento program je v podstatě Cimena 4D. A tak máte-li chuť, přihlašte se, abyste se mohli na vlastní kůži přesvědčit o možnostech programu MaxonForm v pracovní atmosféře workshopu na Ještědu. K dispozici Vám budou nejen lektoři architekti, ale také lektoři ovládající oba programy.Jelikož kapacita workshopu je omezená předchází prodlouženému víkendu nominační předkolo. Za zmínku také stojí skutečnost, že 18 nominovaných účastníků – finalistů workshopu získá zdarma ubytování a polopenzi.


PRAVIDLA ÚČASTI

Workshop na Ještědu je určen všem studentům, kteří vlastní studentskou licenci programů ArchiCAD a MaxonForm, tedy kombinaci programů umožňující kreativnější práci s libovolnými tvary při zachování výhod virtuální budovy, jejíž podstatou je automatické generování 2D dokumentace ze 3D modelu.

Podmínkou k účasti je znalost pouze programu ArchiCAD.

Nominovaní účastníci workshopu budou mít možnost absolvovat v termínu 16.4. – 27.4. školení v programu MaxonForm. MaxonForm je program pro 3D modelování. V podstatě se jedná o program vycházející z programu Cinema 4D, který se řadí do kategorie tzv. NURBs modelářů, kam patří například také 3d max, Rhino 3d, Maya a další.

Nominovaným účastníkům hradí organizátor workshopu ubytování a polopenzi na Ještědu.

Podmínky k získání studentských licencí programů ArchiCAD nebo MaxonForm naleznete zde.


ZADÁNÍ

Zadání tématu si zájemce o účast na workshopu volí sám. Prezentování úlohy bude přílohou zaslané elektronické přihlášky. Porota složená z lektorů workshopu nominuje na základě zaslané přihlášky a prezentace 18 účastníků a 4 náhradníky.

Grafická podoba prezentace zadání pro workshop je ponechána na přihlašovaném studentovi, stanoven je pouze plošný rozsah prezentace formátem A3 (420x297mm) naležato.

Aby porota lektorů mohla nominovat účastníky workshopu, musí prezentace splňovat následující parametry:

• požadovaný souborový formát perezentace je PDF
 velikost tiskového formátu A3 (420x297 mm) naležato
 rozlišení 150-300 DPI
 velikost zasílaného PDF souboru nesmí přesáhnout 2Mb

LEKTOŘI

2 architekti a 2 softwaroví lektoři pro ArchiCAD a MaxonForm.
ing. arch. Ján Stempel
ing. arch. Jan Fousek,
Gábor Kovacs P. (Graphisoft)
...

ČASOVÝ PLÁN

31.3. 2007 | ukončení registrace

registrovat se lze pomocí elektronického formuláře na:
www.architektuhra.cz/prihlaska
součástí kontaktního formuláře - přihlášky je také dialog pro odeslání nominační prezentace zvoleného tématu přihlašovaným zájemcem.

6.4.2007 | nominace účastníků


Na základě zaslané přihlášky a prezentace tématu lektoři workshopu nominují maximálně 18 účastníků a 4 náhradníky. Nominovaní účastníci budou informováni e-mailem, jejich jména a témata budou zveřejněna na www.architektuHra.cz.
16. 4. 2007

příjmení jméno fakulta ročnik
Hanzlíková Marie FSV, CVUT, Praha 6
Kolúch Lukáš stavební, VŠB-TU Ostrava 1
Alinče Jan Fakulta architektury, ČVUT 1
Martínek Tomáš FA ČVUT 4
Pejsar Lukáš FA ČVUT 4
Němec Tomáš FA ČVUT 2
Rak Pavel FSV, CVUT, Praha 3
Žilka Vojtěch FA TUL 2
Malá Ludmila FA TUL 2
Zoula Jakub FSV, CVUT, Praha 4
Otýpka Ondřej FA ČVUT 3
Sládeček Jaroslav FA ČVUT 7
Císařovská Klára FA ČVUT 2
Bubeníčková Veronika FA ČVUT 2
Lipková Lenka FA ČVUT 2
Bortelová Eva FA ČVUT 4
Máchová Martina FA ČVUT 4
Štajgl Kamil FA ČVUT 3

27. 4. 2007 | prostor pro školení v programu MaxonForm
11. 5. 2007 | Architektu(h)ra v2.0
13. 5. 2007 | prodloužený víkend na Ještědu


Podrobný program workshopu bude nominovaným účastníkům včas upřesněn.

20.5.2007 | Termín pro zaslání finálních prezentací v elektronické podobě
28.5.2007 | Hodnocení poroty
Slavnostní vyhlášení výsledků workshopu proběhne nejpozději 10.6.2007

Vítěz workshopu získá komerční licenci vizualizačního software Artlantis R v hodnotě 18.921,- Kč. Pro tři nejzdařilejší práce budou připraveny věcné odměny.


PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Prezentace výsledků studentského workshopu proběhne formou webové prezentace na www.architektuHra.cz. Dále budou výsledky prezentovány na stránkách www.e-architekt.cz.
Organizátor worskhopu může využít práci účastníků pro své reklamní a propagační účely.

Atmosféra z prvního ročníku workshopu Architektu(h)ra v1.0


OFICIÁLNÍ STRÁNKY WORKSHOPU: www.architektuhra.cz