Osobní stránky studentů

Miroslav
Dvouletý

VŠB - TU Ostrava
obor Architektura a Stavitelství
miroslav.dvoulety@seznam.cz
www.dvoulety.wz.cz
  Roman
Chvilíček

ČVUT Praha
Fakulta architektury
chvilicek.roman@seznam.cz
www.chvilicek.wz.cz