Můj rodinný dům

SOUTĚŽ MŮJ RODINNÝ DŮM

 

4. ročník byl ukončen vyhlášením výtězů 14.4. 2011, 5. ročník soutěže bude vyhlášen na podzim 2011

Soutěž Můj rodinný dům je určena všem studentům středních škol v České republice, kteří se připravují na své budoucí povolání projektanta nebo architekta. V rámci soutěže chceme ocenit studenty, kteří začínají vytvářet s použitím moderních CAD technologií svou vlastní koncepci rodinných domů, které vedle své architektonické a technické kvality nabídnou obyvatelům i stále potřebnější a žádanější přívětivé a pohodové prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení jedné za základních životních potřeb člověka: tepla.


PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Projekt samostatného rodinného domu pro výstavbu v České republice:

„Jak si dnes představuji svůj ideální dům“.

Cílem je zpracovat takový projekt rodinného domu, který by vedle architektonické koncepce a konstrukčního řešení zohlednil mimo jiné aktuální trendy ve vytápění rodinných domů, byl šetrný vůči životnímu prostředí a zároveň zajistil uživateli nezávislost na jednom druhu paliva a na předpokládaných nebo možných změnách cen a dostupnosti energií v budoucnu. Současně navrhnout takové řešení, které zabezpečí trvale optimální mikroklimatické podmínky pro zdravé a pohodové bydlení.

Tak, jak se vyvíjejí názory na řešení individuálního bydlení, soutěž zároveň mapuje a dokumentuje pohled nastupující generace stavebních odborníků, kteří spojením rolí investora – stavebníka a současně projektanta naznačují trendy, které se mohou v oblasti individuální výstavby projevit v nedaleké budoucnosti.

Soutěžní podmínky, přihlášky, výsledky předchozích ročníků, další informace