BIM

BIM je způsob práce, resp. pracovní postupy a pracovní vztahy, kdy veškeré subjekty podílející se na životním cyklu stavebního díla, používají pro svou činnost i pro komunikaci s ostatními subjekty stejnou BIM databázi.

BIM je databáze, jež obsahuje informace o stavebním díle, resp. o jeho celém životním cyklu, od studie k demolici. Tato databáze je unikátní, jedinečná a aktuální. Obrazem této databáze jsou mimo jiné 3D model a 2D výkresy. Pakliže je databáze změněna změnou ve výkrese, 3D model se automaticky aktualizuje a naopak.

BIM je zkratka pro Building Information Modeling (v češtině často uváděno jako informační model budovy) nebo Building Information Management nebo Building Information Marketing.

"Standardní" projektování stojí na sdílení "standardních" dokumentů", například výkresová dokumentace či technické zprávy. Z podstaty věci to znamená, že musí komunikovat každý s každým a že zcela jistě se ne vždy pracuje s aktuálními informacemi. BIM projektování je práce s jednou společnou databází informací. "Vytáhnu si to své, zpracuji to a vrátím do databáze". Každý má vždy k dispozici aktuální data.

Schéma komunikačních kanálů při projektování "standardním" způsobem Schéma komunikačních kanálů při BIM projektování

 

 

 

Odkaz proč BIM Odkaz proč Open BIM Odkaz na přehled Open BIM softwaru
Odkaz na přehled BIM norem a dalších materiálů Odkaz na postřehy k implementaci BIM