Testy výkonu

Test výkonu počítačů plyne v čase a je zaměřen na produktivitu a rychlost práce s ArchiCADem na větším projektu. Testy začínaly na projektu ArchiCADu 17. Nyní je soubor k dispozici ve verzi 18 a 19.
ArchiCAD 19 přinesl zrychlení díky predikovaným výpočtům na pozadí a multiprocesingu. Testovací soubor je proto ve verzi 19 složitější, aby byly časy měřitelné.
Testujeme základní operace ve 2D, složitější výpočtové operace, a subjektivní pohled na práci ve 3D prostoru. Odrazovým můstkem je pro nás mapa pohledů. Jednoduše proklikáte v mapě pohledů jednotlivé body a výsledné časy můžete porovnat s naší tabulkou.

Testovací soubory ArchiCADu ke stažení:

ArchiCAD testovací soubor v18
ArchiCAD testovací soubor v19

 

Tabulka měření:

Tabulka výsledků ve formátu pdf
Tabulka výsledků ve formátu xls [zip]

 

Otevření souboru výrazně ovlivňuje použití SSD disku. Taktéž objem načítaných knihoven. Proto doporučujeme před testováním použít spuštění ArchiCADu v režimu "Nový a nulovat" a pouze se základní knihovnou ArchiCADu. Tabulka výsledků je řazena chronologicky, nejnovější nahoře.