Artlantis

Fotorealistické vizualizace architektury

Artlantis je samostatně fungující vizualizační program svými funkcemi a nástroji zaměřený na architekturu a design a svým ovládáním určený do rukou architektů, nikoli profesionálních vizualizátorů. Hlavními kritérii kvality programu jsou pro vývojáře, firmu Abvent, jednoduchost ovládání, co nejkratší čas pro nastavení projektu a rychlost výpočtu, přesto Artlantis (od verze 6) pracuje s fyzikálně přesným výpočtem. Artlantis je dodáván ve dvou verzích: Artlantis Render pro zpracování statických obrázků a Artlantis Studio, který rozšiřuje možnosti Renderu o schopnost zpracování animací a virtuálních panoramat.

Uživatelské rozhraní

Artlantis maximálně využívá rozlišení monitoru, ovládání programu je navrženo tak, aby počet kliknutí potřebných pro přístup k požadované funkci byl co nejmenší. Interface je plně standardizovaný dle MacOS a Windows, je založen na jednom nastavitelném pracovním okně. Tzv. inspektoři jsou seskupeni v horní části obrazovky, seznamy nalevo a katalog dole, prostor pro pracovní náhled je maximalizován.

Náhled včetně radiozity reálném čase

Artlantis vychází z originálního konceptu interaktivního náhledového okna, které se v reálném čase aktualizuje. Extrémně rychlý způsob výpočtů zahrnuje radiozitu a raytracing.

Pohledy

Práce v Artlantisu je rychlá a přehledná díky systému ukládaných pohledů, resp. scén. Ke scéně patří nejen poloha a nastavení kamery, ale i datum, hodina, zdroje světel, pozadí a kombinace vrstev. Seznam pohledů je ve formě malých náhledů zobrazován po levé straně obrazovky.

Inspektoři (ovladače)

Ovladače umožňující nastavení všech parametrů jsou seskupeny v liště podél horní hrany obrazovky. Jsou rozděleny do pěti základních skupin: shadery, světla, slunce, objekty, pohledy. Díky tomu se lze plně soustředit na hlavní pracovní okno s náhledem.

2D schematické okno

S nastavením pohledu/scény lze pracovat nejen v základním náhledovém okně, ale i ve schematickém 2D okně (půdorys, boční pohledy), kde je dobře vidět uspořádání jednotlivých objektů. Nastavuje se zde například výškové umístění objektů nebo dráha pro pohyb objektu či pozici uzlů pro iVisit 3D panoramata (pouze Artlantis Studio).
 

Pohlednice

Artlantis pracuje s originální technologií pro sdílení informací o použitých materiálech- PostCard™. Tato technologie umožňuje vytvářet alba projektů z jednoduchých JPEG obrázků, které v sobě nesou kompletní informace o použitých shaderech.
 

Katalogy médií

Artlantis obsahuje rozsáhlý katalog s médii - shadery, objekty, bilboardy - pro zpracování opravdu přesvědčivých (a na míru šitých) vizualizací.

Uspořádání katalogů

Katalogy jsou optimalizovány tak, aby práce s nimi (vyhledání konkrétního objektu) byla co nejpřehlednější. Objekty jsou setříděny do logicky pojmenovaných kategorií a podkategorií. Pakliže uživatel v průběhu práce načte do projektu nový objekt, je tento automaticky zatříděn do odpovídající kategorie. Okno katalogu v plné velikosti lze přesunout na druhý pracovní monitor.
 

Shadery

Práce se Shadery (shader je parametrický popis materiálu) je v Atlantisu jednoduchá a rychlá - "drag&drop" z katalogu přímo na povrch ve scéně. Dialogové okno nastavení Shaderu umožňuje intuitivním způsobem detailně vyladit vzhled materiálu a výsledek ihned zkontrolovat. Mezi parametry některých shaderů patří reliéf povrchu nebo simulace přírodních ploch typu tráva a voda či "opakujících" se struktur typu mozaikový obklad.
 

Textury

Pro znázornění materiálu může uživatel rovněž použít jakýkoli obrázek jako materiál a to prostým přetažením myší z katalogu na povrch. Pak už stačí jen nastavit jeho horizontální a vertikální opakování.

3D objekty

3D objekt do scény stačí přemístit myší, jeho umístění se provede automaticky podle vlastností, např. stolní lampa bude vždy stát svisle. Naopak objekty lze taktéž ukládat ze scény do katalogu a to i včetně zdrojů světel. S objekty lze manipulovat v okně náhledu i ve schematickém 2D okně, vždy jsou k dispozici intuitivní grafické pomůcky.

3D lidé

Modely lidských postav jsou vyvíjeny specializovanou firmou AXYZ Design. V Artlantis Render jsou 3D postavy statickými objekty, v Artlantis Studio je lze rozpohybovat. Stejně jako ostatní objekty se 3D modely postav umísťují do scény jednoduše myší systémem ‘táhni & pusť. Nastavitelné vlastnosti 3D postav jsou velikost, oblečení a chování, resp. pohyb (pouze Artlantis Studio)

3D rostliny

Ve spolupráci s VB Visual a Bionatics jsou vyvíjeny 3D modely rostlin. 3D modely rostlin se umísťují do scény jednoduše myší systémem ‘táhni & pusť. Vzhled těchto objektů (např. barva a hustota listí) se navíc přizpůsobuje ročnímu období.

Bilboardy

Bilboard je fotografie nalepená na neviditelnou svislou desku (lidé, ale také např. dopravní značky atd.). Do scény se bilboardy umísťují systémem "drag&drop". Stín vržený bilboardem odpovídá nalepené fotografii, bilboard se automaticky natáčí kolmo na kameru, bilboardy tak působí zcela realisticky.

On-line obchod

Do Artlantis je implementován InApp Media Store s více než 5000 objekty a shadery. Ty lze on-line zakoupit a stáhnout, program je automaticky zatřídí. Uživatel má jistotu, že získá ten správný stafážní objekt právě v okamžiku, kdy jej potřebuje umístit do projektu.

 

Kompatibilita

Artlantis je nezávislý vizualizační program, který dokáže pracovat s projekty vytvořenými v různých CAD/BIM programech. Artlantis má přímé propojení s programy ArchiCAD™, Revit™, SketchUp™, Rhinoceros®, Vectorworks™ a Arc+™. Prostřednictvím komunikačních můstků (add-ons) pracuje s datovými formáty DWF, OBJ, FBX, DXF, DWG a 3DS.

 

Referenční soubor

Pro případ, že se projekt, resp. architektonický model, mění v průběhu zpracování vizualizace je k dispozici funkce "Použij referenční soubor" umožňuje aktualizovat a měnit model aniž by došlo ke ztrátě informací o materiálech, texturách a světlech, resp. nastavení celé scény.
 

Osvětlení scény

Osvětlení scény je zásadním prvkem výsledné vizualizace. Artlantis perfektně zvládá práci s umělými zdroji i s přirozeným světlem a atmosférickými i optickými efekty.

Slunce a atmosféra

Díky funkci „parametrická obloha“ jsou slunce, měsíc a hvězdy viditelné objekty osvětlující scénu. Parametricky nastavitelné mraky všech základních typů umožňují vytvořit dojem naprosto realistického prostředí. "Objemový" účinek nasvícení scény lze dosáhnout volumetrickými světly. Azimut a výšku slunce lze nastavovat manuálně prostřednictvím inspektora. Lze pracovat s efektem světla pronikajícího tmou ("god rays"). Pro následné úpravy, např. ve Photoshopu, lze tyto efekty uložit do samostatných vrstev PSD dokumentů. Díky schopnosti vzájemně automaticky přizpůsobovat barvu a intenzitu jednotlivých zdrojů světla, se scéna dynamicky přizpůsobuje, například při západu slunce. Tuto vlastnost lze využít i při výpočtu animace.

Světla

Artlantis pracuje 8 zákldními typy světel plus nástrojem pro IES formát (vlastní nastavní nebo import profilů). Díky 2D náhledům (půdorys, jakýkoli pohled) a okamžitému zobrazování výsledku je umístění světel velmi jednoduché. Možnost kopírování světel je velmi důležitá zvláště u nasvicování velkých scén (kanceláře, lofty, divadla, atd.). Reálnost scény dosažená výpočtem radiozity u nasvícení od slunce a oblohy je umocněna stejným výpočtem i pro všechna další umělá" světla a to v rámci i velmi komplexních scén. Artlantis dokáže nasimulovat reálnou scénu exteriéru i interiéru a to v rozsahu od rodinného domu po rozsáhlou urbanistickou studii

Shader Neon

Neon Shader umožňuje simulovat celou řadu fyzikálních jevů vznikajících ve chvíli, kdy je světlo vyzařováno plochou.

HDRI pozadí

Obraz HDR obsahuje sférickou hloubku prostoru včetně informace o celkovém osvětlení se stíny a odrazy a to v plném rozsahu 360 stupňů. Takové 3D osvětlené prostředí "zaobalující" scénu zajišťuje pro každý pohled skutečnou intenzitu světla. To dělá HDRI pozadí cenné zvlášť pro scény, které obsahují reflexní povrchy. Díky speciálnímu kanálu pro světlo, který je součástí obrazu HDR, vytvářejí světlo a vržené stíny neuvěřitelně realistické vizualizace.
 

Pohledy

Jakmile jsou nastaveny materiály a osvětlení, zbývá zvolit tu správnou polohu a nastavení kamery a dopracovat pozadí scény. Prostě nastavit ten správný pohled a spustit finální výpočet.

Perspektivy

Možnost uložit sadu pohledů umožňuje analyzovat různé způsoby nasvícení scény či sezónní vlivy. Pro dotváření scén pracuje Artlantis s atmosférickými efekty, rozostřováním, možností odmaskovat zvolené objekty a materiály, atd.

Kolmé pohledy

Kolmé pohledy a klipy (např. záznam změny barvy pozadí v kolmém pohledu) lze nastavit v 6 směrech (kolmo na stěny krychle opsané scéně). Tyto pohledy jsou pak velmi přesvědčivým materiálem při objasňování záměrů projektu, lze je používat jako doplněk k výkresům v konkrétním měřítku.

Zákres do situace

Artlantis nabízí jednoduše použitelné nástroje pro rychlé a přesné začlenění 3D scény do fotografie, není nutné používat žádný grafický editor.

 

Animace (pouze Artlantis Studio)

Rozpohybované objekty (jdoucí člověk, otevírající se dveře, vlnící se hladina vody) a vlastnosti (změna barvy) spolu s pohybem kamery dokážou vytvořit zajímavou a přesvědčivou prezentaci.

Scénář

Objekty, světla, slunce, shadery, atmosférické efekty, post-procesor, řezné roviny, mraky, .... -- v podstatě všechno ve scéně lze animovat. Nástroj “Edit Path/Editovat dráhu” dostupný ve 2D schematickém okně slouží k zadání dráhy, po které se bude vybraný objekt pohybovat.

Časová osa

Okno s časovou osou je jednoduché na ovládání, přesto představuje výkonný nástroj pro přesné nastavení celkové animace. Časová osa obsahuje tolik stop, kolik je animovaných parametrů. Pro přesnou synchronizaci jednotlivých akcí jsou zarážky magnetické. Je až překvapující, jak jednoduché a přitom přesné je grafické nastavení animace ať už se to týká pohybu objektů nebo světelných efektů.
 

iVisit 3D (pouze Artlantis Studio)

iVisit 3D je inovativní a jednoduchý způsob, jak pomocí panoramat nebo VR objektů prezentovat projekty on-line na internetu nebo na mobilním zařízení. iVisit 3D využívá pouze statické snímky a ne skutečný 3D model nebo animace, takže výpočty i navigace jsou velmi rychlé. Systém byl vyvinut speciálně pro architekty a designéry, umožňuje jejich klientům prohlížet a sdílet projekt. Pohyb ve virtuálním prostoru je i pro ně srozumitelný, ovládá se ve schematickém 2D okně, pomocí ikon reprezentujících polohu jednotlivých kamer nebo přímo ve 3D.

iVisit 3D panoramata

Vytvoření iVisit 3D panoramatické prezentace je v Artlantis Studio snadné. Stačí zadat tolik stanovišť, kolik míst chcete zobrazit, a jednoduše je navzájem propojit systémem "táhni & pusť". Artlantis Studio vytvoří složku se všemi potřebnými soubory pro online prezentaci (Flash ™ Player, obrázky, HTML soubory, atd.). A pakliže ještě uložíte odpovídající půdorys do speciální složky, můžete procházení projektem ovládat právě s jeho pomocí.

iVisit 3D VR objekt

iVisit 3D VR objekt umožňuje natáčet scénu v rozsahu 360 °. Výpočet probíhá automaticky, stačí vybrat počet snímků v horizontálním i vertikálním směru tak, aby bylo zajištěno plynulé zobrazení animace.

iVisit 3D na www stránkách nebo mobilních zařízeních

Jakmile Artlantis Studio spočítá panorama nebo VR objekt je automaticky vytvořena HTML složka obsahující iVisit 3D Flash Player. Složku lze nahrát na FTP server a panorama nebo VR objekt zobrazit na www stránkách. Ještě jednodušší je prezentovat panoramata na iVisit3D.com na uživatelském účtu. Pro zobrazování panoramat a VR objektů na mobilních zařízeních (iPhone, iPad, zařízení se systémem Android) je určena aplikace IVisit 3D Builder zdarma stažitelná z AppStore a Google Play. Pak stačí přemístit *.pno soubor z počítače na mobilní zařízení (prostřednictvím iTunes, Dropbox nebo Box.net) a začít s virtuální prohlídkou.
 
Trial verze (zdarma)
Studentská a školní verze (zdarma)
Přehled cen