ARCHICAD

ARCHICAD je vyladěný CAD/BIM, unikátní schopností pracovat jako BIM a současně produkovat 2D výkresy až do úrovně prováděcí dokumentace.

Prazákladem ARCHICADu je 3D systém pro navrhování potrubních systémů vyvinutý v roce 1982. Takových systémů existovalo více, ovšem výjimečnost tohoto spočívala ve skutečnosti, že byl vyladěn pro HP “kalkulačku” s 64K RAM paměti a to díky technologii GDL (Geometric Description Language). Chytrý kurzor, v ARCHICADu od roku 1989, je dalším prvkem, který doposud určuje způsob práce v projekčních programech a jenž je dále a dále propracováván. Technologie ARCHICAD Teamwork, která umožňuje souběžnou práci na projektu, byla v roce 1995 technologickou bombou. Nová generace Teamworku, poprvé implementovaná v ARCHICADu 13 (2009), reprezentuje zcela nový přístup k týmovému projektování, umožňující spolupráci prostřednictvím internetu. Tato technologie je založena na architektuře client-server a je navržena tak, aby zajistila co největší pružnost, rychlost a bezpečnost a to i práci na opravdu velkých projektech. Konkurence stále nemá srovnatelné řešení a to mezitím přišel Graphisoft s další technologií BIM Cloud Server. Krédem Graphisoftu je vymýšlení nových funkcí tak, aby vystihovali postupy používané projektanty. Téměř po celou historii firmy vede tým zodpovědný za uživatelské rozhraní architekt. Příkladem tohoto úsilí je Průhledové zobrazení (Virtual Trace™), které včleňuje práci s průsvitkami do BIM projektování. Nebo 3D dokument umožňující použít jakoukoli perspektivu nebo axonometrii pro okótovaný a popsaný výkres. Graphisoft je lídrem mezi tvůrci BIM aplikací díky svým vizím a technologiím. Nejde však jen o samotný ARCHICAD, ale i schopnost jeho uživatelů spolupracovat s navazujícími profesemi. Postupy aplikované pro Open BIM meziprofesní komunikaci založené na datovém formátu IFC (Industry Foundation Classes), to je aktuální téma, na němž Graphisoft tvrdě pracuje.

Koncepce BIM projektování v ARCHICADu

 

DESIGN
Modelování vlastních prvků a konstrukcí vyžaduje pomůcky s mimořádnou flexibilitou. ARCHICAD včleňuje modelování obecných tvarů do nativního BIM prostředí. Nástroj MORF dovoluje vytvořit prvek s jakoukoli geometrií v intuitivním grafickém prostředí za pomoci populárních modelovacích technik, jako je táhni&tlač. MORF prvky mohou být vytvořeny "od nuly", třeba "vytlačením" 2D polygonu, nebo jakýkoli existující ArchiCAD BIM prvek lze na MORF převést a následně jej deformovat. Nástroj MORF poskytuje optimální řešení pro vytváření vlastních BIM prvků i celých struktur. Poslouží pro rychlé vytvoření hmotové studie (včetně potřebných výkazů) i propracovaný design interiéru. Nástroj komplexní střecha – jeden prvek pro modelování komplexních tvarů s maximální flexibilitou. Střešní desky zůstávají spojené v jeden integrovaný “systém” a to i po jejich úpravě. Objekt lze upravovat podobně jako jiné polygonální archicadovské struktury jako jsou např. desky. Pakliže je třeba změnit geometrii střechy, jsou automaticky doplněny nebo odstraněny jednotlivé střešní desky. Možnost víceúrovňové struktury včetně úprav jako je přidání atrií, štítů nebo střešních oken, dělají ze střechy komplexní a sofistikovaný nástroj pro návrh jakéhokoli tvaru a to na několik kliknutí myši. Objekt skořepina – je určen pro konstruování objektů geometrie typu "revolve", "extrude" a "rule". Skořepina je objekt mnoha možností, jenž lze použít k vymodelování komplexního pláště budovy, stejně tak pro jednotlivé konstrukční prvky i vlastní knihovní objekty. Skořepina je přirozeným BIM objektem, který ARCHICAD plně integruje do BIM prostředí včetně správně vygenerovaných půdorysů a to i v případech, kdy jsou ve skořepině polygonální otvory nebo kdy je na skořepinu aplikována operace s tělesy. Skořepinu lze definovat jako střechu nebo desku, což je zásadní pro správné generování 2D dokumentace a výkazů i sdílení dat prostřednictvím IFC.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
ARCHICAD již dlouho nabízí nejlepší BIM pracovní postupy pro modelování i rýsování. Přesto mnoho architektonických a projekčních kanceláří využívá jejich BIM systém pouze pro zpracování koncepčního návrhu a vizualizací a pro další stupně projektu přechází do 2D. Technologie Vazba konstrukcí dle priorit a Inteligentní stavební materiály mají za cíl definitivně všechny přesvědčit, že BIM model je zdrojem automaticky vygenerované výkresové dokumentace až do úrovně podrobnosti 1:50 a že díky tomu neexistuje efektivnější a přesnější způsob, jak dokumentaci vytvořit.

REKONSTRUKCE
Parametr "stav rekonstrukce" je vlastností objektů ARCHICADu. Parametry “stávající”, “k vybourání” a “nové” jsou východiskem pro generování relevantní výkresové dokumentace včetně výkazů. Šablony výkresů – ARCHICAD přichází s přednastavenými šablonami výkresů rekonstrukcí respektujících požadavky norem a lokálních zvyklostí. Rozsáhlé možnosti přizpůsobení – uživatelsky lze vytvořit vlastní styly rekonstrukčních plánů.

SPOLUPRÁCE
ARCHICAD dovoluje pracovat více projektantům současně na jednom projektu a to v prostředí lokální sítě i internetu. Technologie pro týmovou spolupráci je standarní součástí ARCHICADu. Více informací zde

KNIHOVNY BIM OBJEKTŮ
Elektronické katalogy prvků pro stavbu budov a zařízení interiérů jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících segmentů BIM projektování. Modelovací funkce, 3D grafické uživatelské prostředí a připojení ARCHICADu ke cloudovým BIM databázim umožňují vytvářet, vyhledávat, vkládat a stahovat BIM komponenty dle vlastního výběru. Plně integrované webové portály dělají ze sdílení BIM objektů pilíř mezioborové komunikace. BIMcomponents.com je centrálním "tržištěm" všech GDL objektů (provozovatelem je Graphisoft), které jsou zde archicadistům k dispozici. BIMobject.com je ukázkou spolupráce Graphisoftu s nezávislými partnery.

ZELENÁ ARCHITEKTURA
Dnes je udržitelnost imperativem všech stavebních projektů. Rozhodnutí, která zásadním způsobem ovlivňují vlastnosti budovy, mají ve svých rukách architekti. Do ARCHICADu integrovaný systém pro vyhodnocování energetické náročnosti nyní podporuje modelování složených tepelných zón. Studie oslunění je generovaná automaticky z modelu. Tato technologie umožňuje architektům provádět spolehlivou dynamickou analýzu energetické náročnosti a následnou optimalizaci virtuální budovy / BIM modelu, jež vychází z automaticky převzaté geometrie 3D přesného konstrukčního modelu a přesných hodinu po hodině on-line získávaných údajů o počasí v místě stavby.

 
VÝKON
Kvalitu BIM systému neurčují jen jeho funkce, ale i schopnost pracovat s velkými a komplexními projekty. ARCHICAD plně podporuje 64-bit a více procesorové systémy (WIN i MAC), využívá (ve světě BIM) zcela unikátní technologii prediktivní výpočty na pozadí a disponuje vyladěnou správou centrální grafické jednotky pro plynulou OpenGL 3D navigaci.
 

Související informace

ARCHICAD 21 PDF leták


Koncepce ARCHICADu

Komentované animace vysvětlují filozofii ARCHICADu a rovněž se zaměřují na vysvětlení rozdílu mezi BIM (Building Information Modeling) a „tradiční“ 2D CAD aplikací. Nezapomeňte zapnout zvuk, animace jsou komentované! 

Úvod

Komentované animace vysvětlují filozofii ARCHICADu a rovněž se zaměřují na vysvětlení rozdílu mezi BIM (Building Information Modeling) a „tradiční“ 2D CAD aplikací. Dům, jež slouží pro vysvětlování funkcí ARCHICADu a BIM postupů, byl navržen Frankem Lloydem Wrightem. Realizační dokumentaci přesně podle původního návrhu zpracoval ve formě virtuální budovy ARCHICADu architekt Thomas A. Heinz, expert na dílo Franka Lloyda Wrighta.

 

ARCHICAD a BIM

BIM je zkratkou pro Building Information Modeling. Graphisoft tuto technologii nazývá virtuální budova - Virtual BuildingTM. Počítačový model reprezentující stavbu sestává z „reálných“ konstrukčních prvků jako jsou zdi, sloupy, desky, okna a dveře, a ty se zobrazují ve všech dokumentech tak, jak očekáváme. Ve 3D jako reálný model, ve 2D jako výkresy dle zvyklostí a norem, ve výkazech jako jednotlivé položky s údaji, které je popisují.

 

3D v BIM

Práce s BIM znamená vytvářet model v jakémkoli dokumentu – půdorys, řez nebo dokonce ve výkazové tabulce. Pracuje se vždy v tom dokumentu, kde je to nejvhodnější, změna se automaticky projeví ve všech dokumentech ostatních. To je reálná síla virtuální budovy!

 

2D v BIM

V jakékoli fázi zpracování projektu lze k automaticky generovanému 2D dokumentu doplnit „tradiční“ 2D prvky jako jsou polyčáry, spline křivky, šrafování a text. Sám ARCHICAD zobrazuje 3D prvky díky jejich parametričnosti ve 2D dokumentech tak schématicky, jak je požadováno.

 

Řezy a pohledy v BIM

ARCHICAD všechny 2D dokumenty - půdorysy, řezy, detaily nebo pohledy – odvozuje přímo z jediného „centrálního“ 3D modelu. S prací lze postupovat v jakémkoli dokumentu, změny se automaticky projevují v modelu i všech 2D dokumentech a výkazech. Všechny dokumenty jsou tak automaticky koordinovány.

 

Výkazy výměr a výpisy prvků v BIM

ARCHICAD zrychluje každodenní práci schopností generovat výkazy výměr a výpisy prvků. Interaktivní výkazové tabulky lze získat velmi rychle. Tabulky vždy zobrazují aktuální stav konstrukce. Jakákoli změna provedená v tabulce se automaticky projeví v modelu i výkresové dokumentaci!

 

Vizualizace v BIM

ARCHICAD má přímo v sobě zabudováno několik renderovacích enginů. Sketch engine simuluje rukou dělané skici. Technologie CineRender (engine Cinema 4D) slouží k výpočtu fotorealistických obrázků a animací, počítá průhlednost a průsvitnost, odrazy světla a měkké stíny!

 

Výkresová dokumentace v BIM

„Inteligentní“ nástroje ARCHICADu napomáhají při vytváření výkresových sestav a jejich publikování ve formě tisku, plotrování nebo zveřejňování ne internetu. Výkresy lze uložit v mnoha datových formátech včetně PDF, DWF, DWG, DXF a DGN.


Virtuální budova / BIM model

ARCHICAD je připraven k používání ihned, jakmile jej nainstalujete. Nejedná se o nadstavbu nad obecný CAD, ARCHICAD je samostatnou aplikací vyvíjenou pro architekty a projektanty. Už na začátku jeho vývoje, před 20 lety, byl záměr Graphisoftu vytvořit kvalitativně něco vyššího, než jen pouhé elektronické rýsovací prkno. ARCHICAD přinesl do práce architekta a projektanta obrovské možnosti integrovaného 3D modelu a parametrických objektů a změnil tak elektronické rýsovací prkno v opravdový nástroj pro projektování a simulaci stavby.

ARCHICAD pokrývá problematiku zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně správy dokumentů a týmové spolupráce. A protože pracuje s 3D inteligentním modelem budovy - simulací reálné stavby - je proces zpracování dokumentace rychlý a přímočarý.

Při práci s ARCHICADem simulujete reálnou stavbu - vytváříte virtuální budovu. Namísto rýsování čar, elips a oblouků, stavíte zdi, osazujete okna a dveře, řešíte podlahy a stropy, modelujete schodiště a konstruujete střechy. A zatímco navrhujete a "stavíte", vzniká databáze informací, která reprezentuje nejen 3D model, ale i půdorysy, řezy, pohledy, výkazy. Tato databáze informací je virtuální budovou. Koncept virtuální budovy tak zabezpečuje skutečnost, že změna v jakémkoli dokumentu (perspektiva, půdorys, pohled, výkazová tabulka) se automaticky přenese do všech dokumentů ostatních.

Tradiční způsob zpracování projektové dokumentace Koncept virtuální budovy

To rovněž znamená, že můžete pracovat vždy právě s tím dokumentem, který je vyžadován konkrétní fází projekčních prací nebo konkrétním subdodavatelem.

Klient si pak může prohlížet nejen klasickou 2D dokumentaci, ale i průlety objektem nebo třeba studii průběhu oslunění. Partneru zodpovědnému za TZB jsou k dispozici podklady v elektronické formě prakticky pro jakýkoli CAD, přičemž je zachována možnost přenášet je zpět aniž by virtuální budova jakkoli ztrácela. Pro rozpočty a plánování jsou průběžně generovány detailní výkazy. Developer může použít fotorealistická zobrazení pro marketinkové materiály. Co je však nejpodstatnější, že všechny tyto dokumenty jsou vytvářeny souběžně s tím, jak Vy stavíte Vaši virtuální budovu.

V heslech:

  • Virtuální budova - ARCHICAD uchovává všechny informace o budově v jedné databázi; změny, které jsou provedeny v jednom dokumentu se automaticky projeví i v dokumentech ostatních, to se týká půdorysů, řezů, pohledů, perspektiv a výkazů.
  • Inteligentní objekty - inteligentní prvky jako jsou zdi, okna, dveře automaticky udržují vazbu na ostatní konstrukci. To značně zrychluje práci, ale hlavně to nahrazuje rýsování opravdovým navrhováním. A když i přesto musíte vycházet z čar, ARCHICAD je sám umí proměnit ve zdi a další konstrukce.
  • Schopnost pracovat a myslet ve 3D - ARCHICAD umožňuje navrhovat a upravovat model ve 3D zobrazení, procházet modelem v reálném čase.
  • Průběžná vizualizace - získat vyrenderované výstupy z ARCHICADu je velmi jednoduché, nejsou potřeba žádné speciální znalosti. Můžete vytvářet přesné studie oslunění pro libovolné datum a čas. Virtuální realitu lze vytvářet přímo v ARCHICADu.
  • Internet - pomocí ARCHICADu lze sdílet dokumenty prostřednictvím Internetu dokonce i tak, aby je bylo možné připomínkovat.
  • Dokumentace - technická dokumentace se generuje přímo z virtuální budovy. To platí i o dokumentech jako je výpis truhlářských výrobků, i ten je automaticky aktualizován tak, jak se projekt vyvíjí. Nástroj Zóna udržuje informace o místnostech a to nejen plochy, ale i objemy, jsou udržovány detailní informace pro položkové rozpočty. Interaktivní výpis truhlářských výrobků přenáší v něm provedené úpravy zpět do modelu. Kótování je automatické a asociativní. Nástroj Popiska automaticky připojuje textovou informaci ke konstrukčním prvkům.