Novinky verze 21

Nástroj Schodiště a nástroj Zábradlí
Navrhování schodiště je komplexní proces, stačí nahlédnout do publikace Neufert Architect´s data. Graphisoftem patentovaná technologie Predictive Design™ zvládá nekonečné iterace potřebné pro sladění návrhu s normami. Nástroj Schodiště online vizuálně naznačuje, jak bude konstrukce vypadat. Současně program na pozadí provádí výpočty kontrolující dodržení norem a nabízí nejoptimálnější řešení schodiště v kontextu projektované budovy. Nástroj Zábradlí lze použít k vytvoření jednoduchých i komplexních konstrukcí, jež jsou asociativní se schody, deskami, stěnami, střechami nebo terénem. Konfigurovatelný editor umožňuje navrhnout zábradlí specifické pro každý projekt. Zábradlí lze vytvořit kliknutím myši na základě předem definovaných pravidel a standardů.


Klasifikace prvků
Flexibilní způsob klasifikace prvků a zón jednoduše umožňuje zajistit podporu národních a firemních norem pro bezproblémovou spolupráci a kompatibilitu na projektu zúčastněných subjektů. Odkaz na již zavedené klasifikační systémy najdete zde

IFC model jako hotlink reference
IFC dokument lze umístit jako referenční hotlink modul. IFC data lze třídit podle typu (statický model, TZB model, …) nebo výběrem jednotlivých prvků. Vložený IFC model lze snadno aktualizovat z propojeného zdrojového souboru.


Detekce kolizí

S prosazováním se BIM pracovních postupů dostávají architekti od specialistů stále častěji BIM data. Aby architekt mohl plnit úlohu vedoucího koordinátora modelu, byla funkce Detekce kolizí integrována mezi standardní funkce.

Profesionální vizualizace
Integrovaný CineRender od MAXONu garantuje uživatelům profesionální vizualizace získané přímo z BIM modelu. Nejnovější verze R18 disponuje technologiemi Light Mapping a Secondary GI pro dosažení realističtějších a přitom rychleji spočítaných renderů.

Nástroje a funkce pro zvýšení produktivity projektování
Zalomení a křížení čárkovaných čar; výběr parametrů pro jejich přenos (kapátko, stříkačka); kopírování po křivce; nastavení hloubky řezu přímo v řezu / pohledu; 3D grafické styly či autotext v popiskách.

 

Výběr novinek předchozích verzí

I v BIM
BIM projekty obsahují řadu ne-geometrických informací, které se do nich dostávají z různých zdrojů nebo norem (IFC, COBie, LEED, GDL parametry) a to prostřednictvím spolupracovníků, kteří ani nemusejí pracovat s CAD/BIM programem. Přesto právě takové informace dělají hodnotu BIM projektu a schopnost programu pracovat s takovými daty klíčová. V ARCHICADu 19 musely být vkládány do projektu prostřednictvím příslušných dialogových oken a neexistoval jednotný způsob, jak tyto informace ukládat a dále s nimi pracovat. Například požární odolnost musela být přiřazována individuálně objekt po objektu. ARCHICAD 20 zavádí sady vlastnosti, které lze vytvářet a spravovat přes „centrální pult“ (Správce vlastností) a lze je použít na jakýchkoliv vhodných místech v ARCHICADu standardním způsobem. Vlastnosti lze vytvářet přímo v ARCHICADu, nebo je načíst prostřednictvím „chytrého“ propojení s externími Excel databázemi. Funkce Import hodnot vlastností přináší jednoduchý poloautomatický způsob jak importovat excelovskou tabulku do odpovídajících polí hodnot vlastností ARCHICADu.
 

Grafické styly
Vlastnosti lze využívat jako kritéria pro vyhledání a výběr prvků/konstrukcí a jejich vykazování. A díky novým grafickým stylům lze vybrané objekty zvýraznit v půdorysu i 3D modelu. Tento nový způsob správy dat a možnost vizualizovat objekty/konstrukce na základě jejich vlastností (např. konstrukce splňující určitý stupeň požární odolnosti) dělá z ARCHICADu 20 výkonný nástroj pro koordinaci BIM projektů a současně tak umocňuje hodnotu BIM projektování. Hodnotu této funkcionality navyšuje skutečnost, že barevné rozlišení konstrukcí lze přenést do IFC modelu.
 

Svěží tvář
ARCHICAD 20 vyladil grafiku uživatelského rozhraní. Archicadovští nováčci ocení moderní design a intuitivnost ovládání, matadoři grafická Oblíbená nastavení (ikony zobrazující ve 2D i 3D často používané materiály a konstrukce dvacítka automaticky aktualizuje, jejich velikost lze nastavit) a všichni ocení vektorové ikony, garantující příjemnou a efektivní práci i na monitorech s velkým rozlišením. Interface je navržen tak, aby co nejvíce plochy obrazovky bylo pracovní plochou, veškeré „vizuální šumy“ byly odstraněny.
 

Parametrická architektura
Parametrické skriptování hraje stále důležitější roli. Nejen díky novým technologiím lze vytvářet stále tvarově komplikovanější stavby. Skriptování lze použít rovněž na úlohy jako najít optimální velikost a množství budov na daném území s cílem dodržet různá pravidla (výška, vzdálenost) při maximální obytné ploše, najít optimální tvar a umístění objektu na daném pozemku, tak aby nasvícená plocha fasády (hodino/metry) byla co největší, atd. Lídrem mezi programovými nástroji pro tyto úlohy je kombinace Rhino – Grasshopper. Pro BIM parametrické navrhování se Graphisoft rozhodl vytvořit obousměrné, v reálném čase fungující, propojení Rhino – Grasshopper – ARCHICAD. ARCHICAD 20 podporuje tuto vazbu na platformách Windows i iOS a Grasshopper dokonce dokáže „sáhnout“ na vnitřní parametry GDL objektů.

Výpočty na pozadí
ArchiCAD 19 dokáže pracovat s aktuálně nevyužívanou výpočetní kapacitou tak, že odhaduje příští akce a předpočítává je. Toto odhadování „co se bude dít” výrazně zkracuje odezvy aplikace, a to nezávisle na velikosti projektu. Jedná se o technologii příští generace. Pocit při práci s ní je zcela něco jiného, než co nabízejí standardní BIM aplikace bez schopnosti predikovaných výpočtů na pozadí.

 

Práce s mračny bodů
ArchiCAD 19 čte nejběžnější formáty mračen bodů. To umožňuje rychlé a bezchybné zapracování stavebních průzkumů nasnímaných 3D skenerem. Je jasné, že tento postup eliminuje chyby manuálního zpracování a přitom je mnohem rychlejší.
 
Interaktivní 3D Painter
Nový Surface Painter umožňuje přímo ve 3D zobrazení pomocí plovoucí palety a kliknutí myši rychle a jednoduše měnit povrch (texturu) jednotlivých ploch modelu.
 
 
Detailní a přesné vykazování
Výkazy ploch sendvičových nebo profilových konstrukcí jsou v některých případech nedocenitelnou pomůckou. Například při výpočtu plochy vrstvy izolace. Mnoho uživatelů potřebuje měřit celkovou plochu konkrétních povrchů, jako jsou omítky, malba, obklad či tapety. Tabulky povrchových materiálů – nová kategorie interaktivních tabulek, umožňuje vykázat celkovou exponovanou plochu povrchových materiálů (včetně dalších vlastností jako jsou barva nebo použitá vektorová výplň). Termín ”exponované plochy” označuje všechny plochy, jež by byly zasaženy virtuální „barevnou bombou“: plochy zakryté jinými prvky (seznam „zakrývajících“ prvků lze libovolně upravit) nebudou do exponované plochy započteny, výsledkem je díky tomu naprosto přesný výkaz finálních povrchových úprav (omítka, nátěr, tapeta, atd.).

 
Vylepšení práce s PDF
Pro sdílení PDF dokumentů využívá ArchiCAD 19 přístup WYSIWYG – “what you see is what you get / co je vidět to dostanete” – resp. pouze viditelné vrstvy jsou do PDF ukládány. To zajišťuje přehlednou práci s PDF dokumenty, neboť už předchozí verze ArchiCADu s nimi uměla pracovat jak s "živými" daty. (Exportované PDF dokumenty s sebou nesou strukturu vrstev archicadovskéhoprojektu, při prohlížení PDFka lze vrstvy vypínat. Stejným způsobem pracuje ArchiCAD s načtenými PDF soubory. Kromě vypínání a zapínání vrstev však dokáže PDFka rozebrat na "prvočinitele". Z PDF dokumentu lze vybrat pouze jeho část, kótovat v něm, upravovat jednotlivé čárové prvky včetně změny pera, typu čára a dalších atributů. PDF.)
 
Jediný možný BIM je Open BIM
Graphisoft dlouhodobě aktivně podporuje celosvětovou iniciativu OPEN BIM. Je totiž jasné, že otevřený standard pro sdílení informací je pro BIM projektování zásadní. ArchiCAD 19 prohlubuje využití IFC formátu. Program přináší dvě novinky. Možnost zobrazit IFC vlastnosti objektu v aplikaci BIMx a zpřístupnění IFC parametrů prostřednictvím API rozhraní tak, aby jakýkoli speciální požadavek na komunikaci bylo možné vyřešit. V oblasti IFC současně probíhá intenzivní vývoj, odlaďující řadu problémů. S uvedením Stavebních materiálů a průniků konstrukcí na základě priorit stavebních materiálů je geometrie navzájem napojených prvků importovaného modelu automaticky upravena. V ArchiCADu má uživatel možnost tuto automatickou funkci vypnout a přesně zachovat geometrii modelu z programu, ve kterém byl vytvořený. Takový model slouží při prohlížení a kontrole modelu a automatické průniky konstrukcí se nevytvářejí. Lze přepsat materiály a styly IFC modelu vybranými stavebními materiály a povrchovými materiály. Soubory projektů jsou čistější, atributy IFC modelu nebudou zbytečně přidávány do projektu ArchiCADu. Příkaz “Aktualizovat IFC modelem” byl rozšířen o nové nastavitelné funkce. Pokud má více knihovních prvků společný nějaký parametr, lze tento parametr mapovat v jediném kroku na data IFC. Při načítání TZB prvků rozezná ArchiCAD prvky s identickou geometrií. Výsledkem je menší počet geometrických prvků (v případě morfů) a méně objektů (v případě knihovních prvků). Práce s IFC (import/export) je rychlejší.
Ecosystém ArchiCADu založený na Open BIM spolupráci zahrnuje obousměrné sdílení projektu s konstrukčními a výpočtovými  programy Scia, Tekla, Revit Structure, AxisVM, Nemetschek Allplan Engineering a Bentley Systems, resp. s programy DDS-CAD, Revit MEP a AutoCAD MEP pro navrhování technického zařízení budov.
 
Revize výkresů
I v nastupující éře BIM projektování je hlavním produktem projektanta výkresová dokumentace. Nevyhnutelnou činností jsou revize. Zanést změnu do výkresu, aktualizovat číslování, tisknout právě to co je potřeba. Funkce Správa revizí tyto činnosti automatizuje do posledního detailu včetně aktualizace tabulek se seznamy (historií) výkresů na jednom každém z nich. Systém pro správu revizí spravuje klasické poznámky ve výkrese (bubliny s vysvětlujícím textem), ale i revize na úrovni BIM modelu. Změny se zanášejí do dokumentace nástrojem Změna, pro jejich správu slouží Správce změn. V okamžiku, kdy je revize uzavřena, lze vydat novou sadu dokumentace prostřednictvím Správce edicí, jenž automaticky zkompletuje relevantní výkresy. Sady publikací projektu dokáží zobrazit a publikovat (tisknout) pouze ty výkresy, jichž se revize týká.

 
Komunikace prostřednictvím formátu BCF
Dalším formátem, určeným pro komunikace mezi různými programy v rámci BIM projektu, je BCF (BIM Collaboration Format). BCF je otevřený datový formát, jenž umožňuje komunikaci doplnit o textové poznámky, snímky obrazovky a nese s sebou informaci o pozici kamery a rozmístění 3D řezových rovin. ArchiCAD 18 integruje BCF informace přímo do BIM modelu prostřednictvím Anotačních nástrojů ArchiCADu. BCF lze považovat za nedílnou součást komunikace založené na sdílení IFC dat, jedná se o formát schválený organizací buildingSMART.

 
Přirozené vazby mezi konstrukcemi
ArchiCAD ctí princip "přirozených vazeb". Jednotlivé konstrukce musejí být spojeny pouze na základě logických a předvídatelných vztahů, jako je zemská přitažlivost (patra navazují) nebo konstrukční vazba (výplň otvoru patří do zdi). Nesmí se stát, že posunem zdi v přízemí se pohne zeď ve 3. NP. Na základě tohoto principu ArchiCAD 18 umožňuje editaci na několika objektech současně. Vyříznout otvor do desky lze napříč podlažími, operace značně zrychlující práci např. při úpravě výtahové šachty. Hromadnou úpravu lze provést na objektech různého typu, například lze současně "vyříznout" otvor do desek a terénu nebo upravit obrys objektu tvořený zdmi, lehkými obvodovými plášti, deskami a trámy.

 

Vazba konstrukcí dle priorit a inteligentní stavební materiály
Umožňují vytvořit model tak, aby půdorysy i řezy do měřítka 1:50 byly generovány automaticky bez nutnosti dopracování ve 2D.


 
Nástroj MORF
MORFem lze vymodelovat jakoukoli volnou formu, způsob modelování by se dal přirovnat ke SketchUpu. MORF nemá žádné tvarové omezení. Každá hrana, každý polygon tělesa lze přesunout či zdeformovat. MORF lze použít pro vymodelování nového objektu, či jakýkoli stavájící objekt (i knihovní prvek) lze na MORF převést a. Tvarovat lze celý MORF objekt najednou, nebo pouze jeho segmenty jako jsou plochy, hrany a body. Operace, které jsou k dispozici, závisejí na označeném, zda je označen celý MORF či jen jeho elementy. Jedná se o akce tlačit/táhnout, extrudovat, vyboulit, offsetovat všechny hrany, zkosit či zaoblít roh. Do stávajících polygonů lze vložit polygon další a tím, např. pomocí operací ttačit/táhnout, upravovat původní tvar. MORF lze potáhnout texturou a lze na něj aplikovat všechny boolean operace. MORFobjektům lze stejně jako všem ostatním archicadovským konstrukcím přiřadit vlastnosti typu nosná/nenosná či vnější/vnitřní konstrukce pro nastavení export do profesních aplikací pro statiku, TZB nebo analýzy energetické náročnosti.

BIMcomponents.com
Knihovna ArchiCADu byla rozšířena o on-line uložiště BIMComponents.com, jež by se dalo přirovnat k internetovému "skladu objektů 3D Warehouse pro SketchUp. Lze sem prvky ukládat, sdílet je a stahovat, a to i přímo do archicadovských projektů. Do BIMComponents.com lze vstoupit rovnou z ArchiCADu, prostřednictvím dialogového okna nastavení knihovního prvku, nebo nezávisle na ArchiCADu, z prostředí internetového prohlížeče. Vyhledávat lze zadáním jména, typu či vlastnosti hledaného prvku nebo jazykovou verzí. Kvalita objektů umístěných na BIMComponents.com je prověřována ve třech stupních: softwarovým nástrojem, manuálně a "lajkováním" uživatelů.
 
Analýza energetické náročnosti
Zabudované prostředí k vyhodnocení energetické náročnosti vychází z EcoDesigneru, jehož původní funkcionalita byla rozšířena. Jedná se o nástroj pro optimalizaci budovy v úvodní fázi projektu. Vyhodnocení probíhá na základě geometrie BIM modelu a klimatických údajů lokality projektu. Analýza konstrukce probíhá z velké míry automaticky, systém detekuje obálku a vnitřní konstrukce. Analýza je přesná, např. jeden prvek je automaticky rozdělen na dva, nadzemní a podzemní část. Vyhodnocení je zobrazeno graficky, případné ruční donastavení je jednoduché a přehledné. Materiálové charakteristiky a další potřebné údaje jsou převzaty z archicadovského modelu, rovněž je lze doplnit ručně. To se týká hlavně zastínění budovy okolím, typu budovy, ochrany před větrem, typu TZB systému zahrnujícímu topení, chlazení, ohřevu vody, metod větrání a zelených zdrojů energie jako jsou solární kolektory a tepelná čerpadla a místně platných cen energie. Klimatická data jsou získávána z databáze, která je součástí ArchiCADu a následně z online internetové databáze (výchozím zdrojem je databáze NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center) či je lze importovat. Vlastní výpočet realizuje mechanismus VIPCore, jenž je validován dle IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST a CEN-15265, ale hlavně více než 20ti lety výzkumu a používání. Přesný dynamický výpočet vyhodnocuje průchod tepla obálkou budovy každou hodinu. Výsledky jsou zobrazeny graficky v měsíční bilanci energetických zisků a ztrát, spotřebě energie dle typu spotřeby (topení, chlazení, svícení, provoz) a CO2 emise. Detailní numerická dala lze exportovat do *.xls souboru.

Objekt skořepina
Objekt mnoha možností, jenž lze použít k vymodelování komplexního pláště budovy, stejně tak pro jednotlivé konstrukční prvky i vlastní knihovní objekty. Skořepina je přirozeným BIM objektem, který ArchiCAD plně integruje do BIM prostředí včetně správně vygenerovaných půdorysů a to i v případech, kdy jsou ve skořepině polygonální otvory nebo kdy je na skořepinu aplikována operace s tělesy. Skořepinu lze definovat jako střechu nebo desku, což je zásadní pro správné generování 2D dokumentace a výkazů i sdílení prostřednictvím IFC.

Skořepina vytvořená "vytažením"
I když se jedná o relativně jednoduchý postup modelování, křivka/profil se "vytáhne" podél osy, lze touto geometrickou metodou vytvoření skořepiny a její případnou další modifikací získat širokou škálu architektonických forem.

 

Skořepina vytvořená "rotací"
Relativně jednoduchý způsob modelování, objekt vzniká rotací profilu kolem osy. Nástroj má dvě konstrukční metody, první pracuje s přednastaveným profilem, u druhé je profil zadáván (lze pracovat s kouzelnou hůlkou). Po vytvoření lze objekt téměř libovolně modifikovat.

 

Skořepina vytvořená jako "zborcená plocha"
Nejkomplexnější metoda vytváření skořepiny, v podstatě se jedná o přímkovou plochu, definovanou dvěma křivkami v prostoru. Pro zadání jsou k dispozici dvě konstrukční metody, jednoduchá pracující s přednastavenými výchozími křivkami, a detailní, umožňující vlastní definici výchozích křivek.

 

Zobrazení skořepiny v půdoryse
Skořepina je BIM objekt, její zobrazení v odpovídajících půdorysech a řezech podléhá stejným pravidlům jako u "standardních" objektů (zeď). Technická dokumentace zachovávající pravidla norem je z modelu generována automaticky.

 

Nastavení obrysové křivky skořepiny
Tvar skořepiny lze měnit úpravou obrysové křivky. Jakmile je objekt skořepina označen, zpřístupní se kontextová nabídka Upravit obrys skořepiny.

 
 
Další videa ukazující práci se skořepinami
 

Komplexní nástroj střecha
Objekt lze upravovat podobně jako jiné polygonální archicadovské struktury jako jsou např. desky. Pakliže je třeba změnit geometrii střechy, jsou automaticky doplněny nebo odstraněny jednotlivé střešní desky. Možnost víceúrovňové struktury včetně úprav jako je přidání atrií, štítů nebo střešních oken.

Úprava komplexní střechy jako jednoho objektu
Video ukázka představuje práci s komplexní (složenou z více segmentů) střechou jako s jedním objektem. Úprava jednoho segmentu ovlivní změnu celé střechy.

 

Úprava jednotlivých segmentů střechy
Ovšem i u komplexní střechy lze upravovat její jednotlivé segmenty samostatně.

 

Vytvoření otvoru a atria
I v komplexní střešní konstrukci lze jednoduše a rychle vytvořit otvor nebo ji doplnit o atrium.

 

Další videa ukazující práci se střechami 

 
Střešní okna

Nové "chování" střešních oken
Objekt střešní okno se stal sofistikovaným nástrojem ArchiCADu. Dialogové okno nastavení toho objektu zůstává obdobné jako je oken a dveří, ovšem automatická vazba na skořepiny a složité střechy je téměř dokonalá.

Střešní okna ve 2D dokumentaci
Střešní okna jsou opravdovými BIM objekty, jejich zobrazení ve 2D dokumentaci je nastavitelné tak, aby odpovídalo lokálním požadavkům.

Střešní okno ve skořepině
Do skořepiny se střešní okno vkládá stejně jednoduše jako okno "normální" do zdi.

Střešní okno v komplexní střeše
Do tvarově složité střešní konstrukce se střešní okno vkládá stejně jednoduše jako do jednoho střešního segmentu.

 
Další videa ukazující práci se střešními okny
 

Inteligentní vazby mezi objekty a práce s těmito vazbami

Vazba mezi objekty je jeden z přístupů, který má v BIM prostředí zajistit "inteligentní" a jednoduchou práci s komplexními konstrukcemi. Inteligentní vazby mezi prvky v ArchiCADu 15 se na tento problém dívají z druhé strany: spojme objekty, které k sobě patří, ale tak, aby projektant neztratil kontrolu nad projektem. Zcela nový nástroj “správce vazeb” s grafickou zpětnou vazbou zabezpečuje projektantům plnou kontrolu nad jejich rozhodnutími v jakékoli fázi projektu.
 

Dynamická vazba mezi střechou a skořepinou
I když skořepina a střecha mohou být tvarově velmi složité objekty, ArchiCAD dokáže řešit jejich vzájemné vazby, resp. průniky.

 

Úprava spojení objektů
K dispozici je celá řada postupů jak měnit geometrii objektů vzniklých ořezáním střechou nebo skořepinou.

 

Práce s vazbami
Vazby mezi jakýmikoli objekty lze zobrazit v různých pohledech a zde s nimi také pracovat. Pomůcky pro úpravy se zobrazí automaticky, jakmile je objekt s vazbami označen.

 Rekonstrukce, renovace
ArchiCAD 15 přináší zcela nové specializované prostředí pro zpracovávání projektů renovací a rekonstrukcí. Sytém pracuje tak, aby zachovával BIM pracovní postupy (provázanost 3D modelu a 2D dokumentů, generování výkazů, ...). Prvkům, resp. konstrukcím, lze pomocí "filtru rekonstrukcí" přiřadit stav "stávající", "bourané konstrukce" a "nové konstrukce". Parametr stav spolu s přednastavenými šablonami výkresů slouží k automatickému vytváření dokumentace reprezentující různé fáze projektu.

Jak prostředí pro rekonstrukce pracuje
Systém poskytuje vizuální zpětnou vazbu o nastavení jednotlivých konstrukcí. V jakékoli fázi projektu lze zobrazit stav jednotlivých konstrukcí

Možnosti filtrů zobrazení
Pro generování výkresů slouží tzv. filtry zobrazení. Filtry lze velmi detailně a přitom jednoduše nastavit, lze vytvářet filtry vlastní. Díky filtrům odpovídá generovaná dokumentace požadovaným normám a zvyklostem.

Jak se dokumentují jednotlivé fáze projektu
Video ukazuje, jak rychlé je generování/ukládání výkresové dokumentace reprezentující jednotlivé fáze projektu.

Export rekonstrukčních výkresů ve formátu DWG
Ukázka zobrazuje způsob ukládání výkresů různých stavů do formátu DWG tak, aby byla zachována požadována struktura hladin (vrstev) pro umístění různých konstrukcí a objektů.

Výpisy prvků, výkazy výměr
Ukázka předvádí postupy při generování výkazů stávajících, bouraných a nových konstrukcí a objektů.

Další videa ukazující zpracování projektů rekonstrukcí a renovací


"Excel" v ArchiCADu
Práce s textem řeší ArchiCAD vestavěným textovým editorem s funkcemi, na které jsme zvyklí z "office" prostředí. Obdobný způsob ovládání je u interaktivních výkazových tabulek. Zásadní je export tabulky (včetně obrázků) do obecného formátu *.xls, tedy nikoli pouze Microsoft Excel, ale tabulkové editory (Open Office) pracující s *.xls.
Načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)
Zaměření terénu lze načíst do čtrnáctky jedním příkazem, program jej transformuje do objektu Síť resp. terén, jehož standardními funkcemi lze takto vzniknuvší objekt následně upravovat.


Dočasné natočení pohledu
Celý model lze pootáčet tak, aby byl orientován svisle/vodorovně. To značně může zjednodušit práci, např. při kótování. Jedná se pouze o dočasné pootočení. Tato nová funkce doplňuje již dlouho existující možnost natáčení uchopovací sítě a dokazuje, že komplexní 3D BIM systém je vysoce efektivní nástroj pro zpracování 2D dokumentace.


Popisky a kótování náhledu v interaktivní tabulce
Schematické zobrazení Oken a dveří v interaktivní výkazové tabulce lze přímo zde dále graficky upravovat a to včetně použití „inteligentních“ nástrojů jako jsou asociativní popisky a kóty. Funguje to velmi jednoduše, dvojklikem na náhled objektu v tabulce se otevře nové okno Náhled prvku a zde je možno objekt „dokreslit“, k dispozici jsou všechny 2D nástroje ArchiCADu

Inteligentní izolace
S výplněmi (šrafami) pracují projekční CADy od jejich vzniku. Ovšem téměř všechny se potýkají se správným a přitom automatickým zobrazením komplikovanějších výplní. Typickým příkladem je izolace v sendvičové struktuře. ArchiCAD 13 dokázal tento problém vyřešit, vykreslení izolace se generuje automaticky ve všech 2D i 3D dokumentech.
 

Virtual Trace™ – Průhledové zobrazení
Průhledové zobrazení výrazně rozšiřuje možnosti Průhledového podlaží z předchozích verzí ArchiCADu. Virtual Trace umožňuje porovnávání všech pohledů, kreseb, výkresů a výkresových sestav odvozovaných z modelu (půdorysy, řezy/pohledy). Jakýkoli pohled nebo výkres může být použit jako reference pod aktivním pracovním oknem. Referenci lze pod aktivním oknem posouvat a rotovat. Pracovní okno lze rozdělit (vertikálně nebo horizontálně) na dvě části a v jedné zobrazit aktivní obsah a v druhé referenci. Dělící hranici lze posouvat myší a tím “přetahovat” pracovní okno přes referenci a naopak.
 
 
Pracovní list
Nové okno Pracovní sešit vytváří prostředí vyladěné pro práci s 2D kresbami odvozenými z modelu, například výřezy z půdorysů a řezů, nebo je prostředím pro výkresy vytvářené od začátku ve 2D či prostředím pro zpracování konstrukčních detailů načtených z externích zdrojů. Vylepšuje pracovní postupy těm, kteří upřednostňují doladění výkresů za pomoci 2D nástrojů a kteří v této fázi obecně upřednostňují “2D přístup”.
Pracovní sešit je nová kategorie dokumentů v Mapě projektu v Navigátoru.
 

Nástroj LOP (lehký obvodový plášť)
Umožňuje vytvářet komplexní systém zavěšených stěn resp. fasád. LOP představuje nový přístup ke konstrukčním prvkům. Jedná se o seskupení prvků uspořádaných podle hierarchické formy, se kterou může být zacházeno jako se samostatným objektem, ale zároveň je každý její prvek (rámy, panely, doplňky a spoje) dostupný a upravovatelný. S celou stěnou i s jejími jednotlivými prvky lze manipulovat graficky. LOP bývá často vytvořen v extrémních tvarech, které nesplývají s horizontálně-vertikálními rovinami. ArchiCAD proto nabízí variabilní vstupní roviny, aby zajistil volnost v definování povrchů.

Obrys
Obrys je polygon na základním povrchu, který představuje fyzické hranice stěny. Obrys je buď nakreslen uživatelem nebo vytvořen ArchiCADem podle vstupních parametrů.
Schéma
Schéma obsahuje základní geometrii, resp. základní povrch, síť, obrys a referenční čáru. Všechny další prvky (rámy, panely, doplňky, spoje) jsou připojeny ke schématu.
Rám
Zavěšená stěna může mít 3 třídy rámů: obrysový rám, sloupky a trámky. Rámy jsou připojeny k síti, takže při přesunu či smazání linky sítě se přesune nebo smaže také rám.
Panel
Panely jsou ploché povrchy zavěšené stěny. Každá stěna může mít dvě předdefinované třídy panelů: hlavní a distanční. Panely jsou vždy vkládány mezi rámy.
   
Spoje
Spoj stěny je volitelná konstrukce, která umožňuje připojit panely k rámu. Spoj (GDL objekt) může být umístěn jeden po druhém nebo automaticky do každého průsečíku.
Doplňky
Doplňky jsou volitelné, nenosné členy (například slunolam) připojené k zavěšené stěně. Jedná se o GDL objekty vložené na libovolný rám existující zavěšené stěny.

 

Částečné zobrazení konstrukce
Možnost zobrazit a exportovat pouze nosnou konstrukci stavby je zásadní pro komunikaci mezi architektem/projektantem a dalšími profesemi, hlavně statikem. Tato vlastnost  prohlubuje strategii Graphisoftu, jejímž cílem je propojit ArchiCAD s profesními aplikacemi, jež odpovídají lokálním potřebám a normám. Funkce částečného zobrazení konstrukce umožňuje zobrazení a výstup sendvičových a složitých prvků ve zjednodušené formě. Například lze upřednostňovat publikaci konstrukčních plánů, které zobrazují složité a sendvičové konstrukce pouze částečně, zobrazením pouze jejich nosné konstrukce nebo zobrazením bez povrchu. Částečné zobrazení konstrukce má stejný vliv na zobrazení prvků ve 2D i 3D. Každému Pohledu lze přiřadit odlišné částečné zobrazení konstrukce (např. půdorys, perspektiva detailu, …).
 
3D dokument
3D dokument umožňuje použít jakýkoli 3D pohled jako základ pro vytváření dokumentu (výkresu), kam můžou být následně přidány kóty, poznámky a další 2D prvky. Lze například vytvořit dokument výkresu detailu s informacemi zobrazenými ve 3D jako je řez sendvičovou konstrukcí v prostoru doplněný o kóty a poznámky nebo převést 3D pohled budovy do dokumentu, který zobrazí průnik sendvičových konstrukcí v prostoru. To je možné, protože 3D dokument umí zobrazit řezové výplně v konstrukcích 3D modelu, volitelně využívá atributy řezové výplně a čáry definovaných úrovní prvku. Stejně jako ostatní modelové pohledy, má 3D dokument svůj vlastní dialog nastavení, kde lze nastavit parametry jako jsou výplň/pero povrchů a obrysů prvků (včetně řezu sendvičovými konstrukcemi), průhlednost, 3D šrafování, stínovaní, efekty slunce a stínů.

Obrázkové výplně
ArchiCAD přináší nový systém práce s výplněmi včetně nových typů výplní – obrázkové a průhledné výplně. To umožňuje v prostředí CAD aplikace – ArchiCADu – vytvářet graficky propracované dokumenty pro prezentaci projektu. Obrázkové (rastrové) výplně umožňují použití obrázků jako výplní ve výkresech. ArchiCAD nabízí několik obrázkových výplní, další si lze vytvořit. Výplně jsou v nabídkách seskupeny pod jmény.

 

Neomezené tvary konstrukčních prvků
Se vší jednoduchostí vytváření virtuální budovy lze konstruovat zakřivené zešikmené, zakřivené oboustranně zešikmené zdi a zdi obecného profilu včetně otvorů a výplní, výpočet objemů probíhá automaticky.