Abecedně dle výrobce

KM Beta - sendvičové zdivo

KM Beta je výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových zdících prvků. První edice knihovny pro ArchiCAD obsahuje právě zdící prvky. Knihovna je původně vyvinuta pro ArchiCAD 12 a ArchiCAD SE 2009

Překlady SENDWIX 2DF, SENDWIX 8DF a SENDWIX 6DF jsou zpracované do formy parametrického GDL objektu, který zahrnuje kompletní rozměrové řady. Základním parametrem pro výpočet délky překladu je vnitřní rozměr/šířka okna. Podle zvolené velikosti otvoru se automaticky dopočítá délka uložení a nejmenší možná délka překladu. Pokud je použit překlad delší než vypočtený rozměr, lze zvětšit parametr délka uložení na kraji, a celková délka je dopočtena do modulu 250mm. Pro snadnější volbu parametrů prvku slouží grafické rozhraní se 4 záložkami:
 
1. nastavení rozměrů slouží k základnímu nastavení délky prvku a jeho uložení, včetně zapuštění pod omítku.
2. zobrazení modelu kde se volí parametry zobrazení. Pro 2D volitelný sklopený řez, obrys překladu a typu a barvy jeho čáry. Pro 3D materiály a úroveň detailů.
3. 2D popis kde se nastavuje popisek pro půdorys.
4. únosnost kde jsou zobrazeny statické údaje o překladu, vždy je pro aktuální délku zvýrazněn příslušný řádek.
 
Konstrukce KMB SENDWIX M, KMB SENDWIX M/ SENDWIX 6DF, KMB SENDWIX P, KMB SENDWIX P/zdící prvek SENDWIX 6DF a KMB SENDWIX L/ lícové zdivo VPC NF jsou zpracovaných do formy souboru KMBeta Sendwix.aat, který se do ArchiCADu načte Manažerem atributů. Součástí knihovny je API funkce, která generuje data pro šablonu výkazové tabulky umožňující vykázat množství použitých konstrukcí včetně délky relevantních svislic. Výpisy prvků (překlady a konstrukce) se provádějí pomocí přednastavené tabulky konstrukčních prvků "KMBeta".
 
Knihovna je ZDARMA ke stažení na http://www.kmbeta.cz/odborna/projektuji.html