Abecedně dle výrobce

NEXT - bezpečnostní dveře

NEXT  je přední český výrobce a dodavatel bezpečnostních dveří a mechanických zabezpečovacích zařízení. Archicadovská knihovna byla vyvinuta pro verze 11 a vyšší a SE 2008 a vyšší. Knihovna umožňuje vytváření 3D modelu a 2D technické dokumentace včetně vykazování. Díky GDL nástrojům lze archicadovské objekty přeuložit do formátů DXF, DWG, 3DS a IFC.

Knihovna obsahuje dva plně parametrické GDL (datový formát *.gsm) objekty. SD 101/111 pokrývá dveře SD101, SD111, SD101F, SD111F, SD111V, SD111VF a SD 102/121 zahrnující dveře SD102, SD102F, SD102D, SD102DF, SD121, SD121F SD111VF. Uživatelské rozhraní je plně grafické (obr. NEXT.jpg). Uživatel zadá požadované rozměry a další vlastnosti dveří, konkrétní typ dveří vyhovující těmto požadavkům je vybrán automaticky. U každého prvku lze následně rozměry upravovat (i graficky) ve 2D i 3D, ovšem pouze v rozmezí dodávaných výrobcem, přičemž při překročení standardních rozměrů se zobrazí upozornění, že dveře jsou bez např. požárního nebo bezpečnostního certifikátu Každý prvek umožňuje pomocí rozbalovacího menu podrobnou úpravu jeho konstrukce. Jedná se o druh povrchu (kazety, hladké desky, prosklení), typ kování a obložky zárubní. Při vložení prvku do svislé konstrukce/zdi se automaticky vytvoří otvor a jeho velikost se přizpůsobí technické specifikaci výrobce. Šablona pro generování výkazu prvků Next je vytvořena tak, aby zobrazovala typ dveří, rozměry, druh krytí a zárubeň a obložky zárubní.
 
Knihovna je dostupná ZDARMA po registraci na http://www.next.cz/cs/podpora-pro-architekty-a-projektanty/