SupportPack

SupportPack slouží k zabezpečení maximální návratnosti investice do produktů firmy Graphisoft. V rámci Support Packu poskytuje Cegra jeho uživatelům automatickou údržbu a aktualizaci programu ARCHICAD (upgrade) a speciální servisní podmínky.
 

Automatická údržba a aktualizace programu ARCHICAD (upgrade) zahrnují

 • novou verzi ARCHICADu, jež je uvolňována cca 1x ročně. Tento tzv. velký upgrade (např. přechod z ARCHICAD 20 na ArchiCAD 21) je standardně zpoplatněn, např. cena upgrade ARCHICADu 20 na ARCHICAD 21 je 31 500,- Kč bez DPH. Uživatelé SupportPacku tento poplatek neplatí
 • průběžně uvolňované (několikrát do roka) malé aktualizace (patches). Tyto jsou uživatelům SupportPacku taktéž k dispozici bez jakýchkoli dalších poplatků

Speciální servisní podmínky zahrnují

 • technickou podporu po telefonu ("hotline") nebo prostřednictvím e-mailu během normální pracovní doby (9.00 - 16.00)
 • přístup zdarma do heslem chráněné části www stránky Cegry
 • zasílaní ArchiNEWS v momentě, kdy je toto vydáno
 • 30% slevu oproti ceně ceníkové na servisní služby Cegry
 • bezplatné školení aktualizované verze ARCHICADu pro tolik osob, kolik licencí ARCHICADu má uživatel právo používat
 • 30% slevu oproti ceníkové ceně školení nabízených Cegrou
 • kontrolu produktivity práce na pracovišti uživatele na základě jeho vyžádání
 • pojištění ochranné jednotky (hardwarový klíč) ARCHICADu proti krádeži, poškození nebo poškození živelnou pohromou (požár, povodeň,...) Dodavatel poskytuje 50% slevu z manipulačního poplatku za výměnu ochranné jednotky
 • pozvání na akce pořádané Cegrou


SupportPack musí zahrnovat všechny licence ARCHICADu, které uživatel aktuálně má. Rovněž všechny později zakoupené licence se k SPu připojují, SP se o ně rozšiřuje. SP je dodáván minimálně na 2 roky. SP je k dispozici pouze těm uživatelům, kteří pracují s aktuální verzí ARCHICADu. V případě, že SP chce využít uživatel se starší verzí ARCHICADu musí jej dříve upgradeovat o to standardním způsobem.

Přehled cen
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat