Novinky

BIM dostal v Česku zelenou

[26.9.2017] 25. září 2017 vláda ČR schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Materiál vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a Státním fondem dopravní infrastruktury. Koncepce nastiňuje stav zavádění BIM v Evropě a v Česku a obsahuje Plán postupného zavádění BIM v ČR v letech 2018 – 2027. Klíčovým termínem je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů.

Více informací i vlastní dokument Koncepce zavádění metody BIM v České republice najdete na stránkách MPO